עבודת שורשים


 

 

יניב (מריאן) ורועי (ראדו) ברקוביץ הם נצר לשושלת רומנית מפוארת ונכחדת. כחלק מרצונם העז לשמר את המסורת הם מזמינים לביתם צלם שיתעד את משפחתם המורכבת. מכאן והלאה אין לדעת איך הדברים יתגלגלו.